Inschrijven tot een week na afloop van het verkoopgesprek

Tot een week na afloop van jouw verkoopgesprek kun je jouw voorkeur voor één of meer woningen op de volgende manieren kenbaar maken:

1. Schriftelijk:

Door middel van het inschrijfformulier. Je kunt het ingevulde inschrijfformulier mailen naar Staete Makelaars (achthertogen@staete.nl) , per post sturen naar of afgeven bij:

Staete Makelaars

Van Berckelstraat 67

5211 PG ‘s-Hertogenbosch

2. Digitaal:

Via het digitale inschrijfformulier van Staete Makelaars.

Vervolgproces

Toewijzing vanaf maandag 25 mei

De Acht Hertogen zijn geliefd. Ons streven is om het verkoopproces fair en zorgvuldig te laten verlopen. Geen willekeur of loting, maar een weloverwogen selectie gebaseerd op de slagingskans, een marktconforme prijs en een soepel procesverloop. Inschrijvers zonder voorbehoud van financiering en zonder voorbehoud van verkoop van een eigen woning, maken meer kans.

Concreet hanteren we de volgende werkwijze:

1. Op het moment dat er één potentiële koper is voor een woning:

Vanaf maandag 25 mei ontvang je van Staete Makelaars bericht of wij de woning van je voorkeur direct aan jou kunnen toewijzen. Vanaf dinsdag 26 mei vindt er een vervolggesprek plaats met Staete Makelaars.

2. Op het moment dat er voor één woning meer potentiële kopers zijn:

Indien er meerdere inschrijvingen zijn op dezelfde woning, wordt gekeken naar de voorwaarden waaronder een kandidaat wenst aan te kopen. De kandidaten met de meeste slagingskans, dus zonder voorbehouden, krijgen voorrang.

Op het moment dat er meerdere inschrijvingen zijn op dezelfde woning, welke ook nog onder dezelfde voorwaarden wensen aan te kopen (dus met een gelijke slagingskans) dan wijzen wij de woning toe. Vanaf maandag 25 mei ontvang je van Staete Makelaars bericht of wij de woning van je voorkeur aan jou kunnen toewijzen. Vanaf dinsdag 26 mei vindt er met de toegewezen inschrijver een vervolggesprek plaats bij Staete Makelaars.

In alle gevallen geldt: wanneer wij je geen bouwnummer kunnen toewijzen, plaatsen wij je op de reservelijst. Je ontvangt hiervan bericht. Zodra de situatie zich positief voor je ontwikkelt, zullen we je benaderen.

Vervolggesprek vanaf dinsdag 26 mei

Na de toewijzing nemen we contact met je op en plannen we een vervolgafspraak in. Tijdens deze afspraak nemen we de contractstukken met je door en kunnen er opnieuw vragen gesteld worden. Na deze afspraak heb je één week een optie op het bouwnummer. Na deze week horen we graag of je het betreffende bouwnummer daadwerkelijk wenst aan te kopen. Wanneer je besluit tot aankoop, dan is de volgende stap dat de koop-/aannemingsovereenkomst wordt opgemaakt en getekend. Er zal een afspraak ingepland worden bij Staete Makelaars, waarin de definitieve contractstukken worden doorgenomen, toegelicht en getekend.

Getekende koop-/aannemingsovereenkomst

Nadat je de koop-/aannemingsovereenkomst getekend hebt, wordt een afspraak ingepland met de kopersbegeleider en kun je (voor zover technisch mogelijk en volgens regelgeving toegestaan) jouw woning naar eigen smaak aanpassen. Voor de meest voorkomende wijzigingen en opties hebben wij een keuzelijst met prijzen samengesteld. Deze lijst vind je in de map met de contractstukken. Ook wordt een afspraak gepland met de sanitair leverancier om jouw wensen door te nemen.